[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
http://www.aeet.or.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการเรี

เจ้าของผลงาน : webmasterสุธัญญา พันธุ์รักษ์1, บุษรา ยงค าชา2 และ ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็ง3
อังคาร ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 26    จำนวนการดาวน์โหลด : 33 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ:  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้อง กับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับวัฏจักรการ เรียนรู้ 7 ขั้น ที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน จ านวน 52 คน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองที่ 1 จ านวน 26 คน เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ และกลุ่มทดลองที่ 2 จ านวน 26 คน  เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักร การเรียนรู้ 7 ขั้น  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  (1) แผนการจัดการเรียนรู้ประเด็นปัญหา ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ 3 เรื่อง ได้แก่  การโคลนนิ่ง  สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) และ Facebook : สื่อสังคมออนไลน์สร้างสรรค์หรือท าลาย ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ ผสมผสานตามวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ และวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น อย่างละ 3 แผน  ใช้เวลาเรียนแผนละ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (2) แบบทดสอบความสามารถในการโต้แย้ง แบ่งเป็น 4 ชุดๆ ละ 4 ข้อ  (3) แบบทดสอบการวัดการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ 4 ด้าน คือ ด้านการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล และการสังเกต ด้านการนิรนัย  ด้านการอุปนัย และด้านการระบุข้อตกลงเบื้องต้น จ านวน 40 ข้อ การ ทดสอบสมมติฐาน ใช้ Paired  t-test  และ F-test (Two-way MANCOVA และ ANCOVA )    

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุมชน 12/มิ.ย./2561
      แนวทางการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 12/มิ.ย./2561
      ศึกษารูปแบบการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรม – บาลี ของคณะสงฆ์ภาค 4 12/มิ.ย./2561
      การบริหารแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ 12/มิ.ย./2561
      กลยุทธ์การสอนการสื่อสารวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยการวิจัย : กรณีศึกษา การให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการประกอบอาชีพแกะซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ อย่างปลอดภัย ณ บ้านโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 12/มิ.ย./2561