[ admin ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นายนิพนธ์ สุขีนัง
ชื่อเล่น : 
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
9/9/2522
อายุ : 
38
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
ืniphon_msu@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
40/611 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์
อำเภอ : 
บึงกุ่ม
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
10230
เบอร์โทรศัพท์ : 
0872405033
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาโท