ชื่อ - นามสกุล :รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์
ตำแหน่ง :นายกสมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย
หน้าที่หลัก :ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา